Soms is assistentie nodig

schema
terug naar schema

assistentieEen (hulp)vrager brengt soms iemand mee die hij vertrouwt. Dat steunt hem. Soms is de stress immers zo groot dat de (hulp)vrager niet in staat is om goed te luisteren en alles te onthouden.

Sommige gesprekken zijn ook heel moeilijk, bijvoorbeeld omdat de problemen heel ingewikkeld zijn. Of omdat het gesprek heel veel zal bepalen voor de toekomst van de (hulp)vrager…

Het is belangrijk vóór het gesprek aan de (hulp)vrager te vragen hoe hij zijn ‘assistent’ erbij wil. Als de (hulp)vrager de ondersteuning ook nodig heeft tijdens het gesprek, is het belangrijk dat toe te staan.
Richt je in het gesprek steeds tot de (hulp)vrager en niet tot de assistent! Praat niet over het hoofd van de (hulp)vrager.

Ter info: Een assistent kan verschillende taken op zich nemen:

  • ondersteuning bieden om op de afspraak te komen (te geraken)
  • goed opvolgen wat er wordt besproken en wat wordt afgesproken over de stappen die gezet (moeten) worden
  • goed opvolgen of de (hulp)vrager voldoende mee is met de informatie en vragen om meer informatie indien nodig
  • de (hulp)vrager helpen om zijn vraag te stellen of gevoelens uit te drukken
  • belangrijke dingen opschrijven in het gesprek (om ze niet te vergeten)